v/v báo cáo kết quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (Đính kèm phụ lục)
Số ký hiệu văn bản 57/TP
Ngày ban hành 05/11/2021
Ngày hiệu lực 05/11/2021
Trích yếu nội dung v/v báo cáo kết quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (Đính kèm phụ lục)
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 57-ky-so.pdf
3.-phu-luc-pbgdpl-xuan-truong-nam-2021.xls