Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 của các xã trên địa bàn huyện Xuân Trường
Số ký hiệu văn bản 6152/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2021
Ngày hiệu lực 10/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 của các xã trên địa bàn huyện Xuân Trường
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Lĩnh vực Công thương
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm qd_6152_ubnd.pdf