image banner
Loại văn bản
v/v báo cáo nội dung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
Số ký hiệu văn bản 753/UBND-TTr
Ngày ban hành 12/11/2021
Ngày hiệu lực 12/11/2021
Trích yếu nội dung v/v báo cáo nội dung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm cv_753_ttr.pdf