image banner
Loại văn bản
v/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 358/HD-TĐKT
Ngày ban hành 13/11/2021
Ngày hiệu lực 13/11/2021
Trích yếu nội dung v/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội Vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm hd_358_tdkt.pdf