v/v thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 (Đính kèm biểu mẫu liên quan)
Số ký hiệu văn bản 793UBND-VP
Ngày ban hành 25/11/2021
Ngày hiệu lực 25/11/2021
Trích yếu nội dung v/v thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 (Đính kèm biểu mẫu liên quan)
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm cv_793_vp.pdf
cv-so-826-svh.pdf
hd-796-svh.pdf
mau-bc-nhu-cau-mui-2.xlsx