V/v tập trung cài ải, làm TLNĐ và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân năm 2022
Số ký hiệu văn bản 804/UBND-NN
Ngày ban hành 29/11/2021
Ngày hiệu lực 29/11/2021
Trích yếu nội dung V/v tập trung cài ải, làm TLNĐ và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân năm 2022
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm cv_804-nn.pdf