image banner
Loại văn bản
v.v thông báo các văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ mới được bãi bỏ (Đính kèm QĐ của Thủ tướng Chính phủ)
Số ký hiệu văn bản 1013/UBND-VP8
Ngày ban hành 29/11/2021
Ngày hiệu lực 29/11/2021
Trích yếu nội dung v.v thông báo các văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ mới được bãi bỏ (Đính kèm QĐ của Thủ tướng Chính phủ)
Hình thức văn bản Văn bản của Trung ương, Bộ
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb_cac_van_ban_moi_bai_bo.pdf
qd35ttg.pdf