v/v Quy định về hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Đính kèm Hướng dẫn và biểu liên quan)
Số ký hiệu văn bản 51/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2021
Ngày hiệu lực 01/12/2021
Trích yếu nội dung v/v Quy định về hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Đính kèm Hướng dẫn và biểu liên quan)
Hình thức văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Lĩnh vực Lao động TB XH
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm quyet-dinh-51-ubnd-tinh.pdf
2021-hd-12-thuc-hien-qd-51-2021-ubnd.doc
bieu-mau-02-03-hd-so-12-xa-tong-hop.xlsx