v.v rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân đang cư trú tại địa phương (Đính kèm hướng dẫn và tài liệu liên quan)
Số ký hiệu văn bản 63/TP
Ngày ban hành 03/12/2021
Ngày hiệu lực 03/12/2021
Trích yếu nội dung v.v rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân đang cư trú tại địa phương (Đính kèm hướng dẫn và tài liệu liên quan)
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Vũ Khắc Giáp
Tài liệu đính kèm cong-van-ra-soat-nguoi-khong-co-quoc-tich....pdf
01-phieu-danh-cho-nguoi-khong-quoc-tich-chua-xac-dinh-duoc-quoc-tich.pdf
02-phieu-danh-cho-phu-nu-ket-hon-voi-nguoi-nuoc-ngoai-da-thoi-quoc-tich-viet-nam-nhung-chua-duoc-nhap-quoc-tich-nuoc-ngoai-hien-dang-cu-tru-tai-viet-nam.pdf
03-phieu-danh-cho-tre-em-la-con-cua-cong-dan-viet-nam-voi-nguoi-nuoc-ngoai-dang-cu-tru-tai-xa.pdf
cap-xa_danhsachtonghop.docx
huong-dan-dien-phieu-01.pdf
huong-dan-dien-phieu-02.pdf
huong-dan-dien-phieu-03.pdf