Chương trình hành động số 07-CTr/HU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 07b-CTr/HU
Ngày ban hành 07/12/2021
Ngày hiệu lực 07/12/2021
Trích yếu nội dung Chương trình hành động số 07-CTr/HU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Chương trình huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm ctr07b.pdf