v.v triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 10/NHCS-KH
Ngày ban hành 13/12/2021
Ngày hiệu lực 13/12/2021
Trích yếu nội dung v.v triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản Ban chỉ đạo
Lĩnh vực Ngân hàng
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm CV_10_NHCS.pdf