v.v Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu huyện Xuân Trường, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 9465/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày hiệu lực 30/12/2021
Trích yếu nội dung v.v Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu huyện Xuân Trường, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm QĐ_9465_UBND.pdf