image banner
Loại văn bản
v.v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
Số ký hiệu văn bản 1091/UBND-VP8
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày hiệu lực 30/12/2021
Trích yếu nội dung v.v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
Hình thức văn bản Công văn của UBND tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Chu Thị Hồng Loan
Tài liệu đính kèm CV_1091_UBND-VP8.pdf