v.v phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 02/QC-UBND-UBMTTQ
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung v.v phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quy chế
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm QC_02_UB_MTTQ.pdf