Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 10-CTr/HU
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2022
Trích yếu nội dung Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm CTr10.signed.pdf