Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022
Số ký hiệu văn bản 11-CTr/HU
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2022
Trích yếu nội dung Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm CTr11.signed.pdf