image banner
Loại văn bản
V/v kết thúc khoanh vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 38/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 09/01/2022
Ngày hiệu lực 09/01/2022
Trích yếu nội dung V/v kết thúc khoanh vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Văn bản của Ban chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Hội đồng
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ban chỉ đạo
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm QĐ_38_BCĐ.pdf