v.v sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP
Số ký hiệu văn bản 19/UBND-NN
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung v.v sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm CV_19_NN.pdf