Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
Số ký hiệu văn bản 32-KH/HU
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch của huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm KH32.signed1.pdf