image banner
Loại văn bản
v.v thông báo Danh mục VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (Đính kèm VB liên quan)
Số ký hiệu văn bản 11/UBND-VP8
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung v.v thông báo Danh mục VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (Đính kèm VB liên quan)
Hình thức văn bản Công văn của UBND tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Chu Thị Hồng Loan
Tài liệu đính kèm CV_11_UBND_VP8.pdf
QĐ_02_TTCP.pdf