Thông báo v/v giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2022
Số ký hiệu văn bản 103-TB/HU
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Trích yếu nội dung Thông báo v/v giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo của Huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm TB103.signed.pdf