Sao lục Thống báo số 398-TB/TU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 201-BS/HU
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Trích yếu nội dung Sao lục Thống báo số 398-TB/TU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Sao lục huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BS201.signed.pdf