v.v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần
Số ký hiệu văn bản 138/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Trích yếu nội dung v.v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần
Hình thức văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Hà Lan Anh
Tài liệu đính kèm QĐ_138_UBND.pdf
138_PL_I.pdf
138_PL_II.pdf