v.v tổ chức trồng cây Xuân Nhâm Dần và trồng cây năm 2022
Số ký hiệu văn bản 15/KH-UBND
Ngày ban hành 24/01/2022
Ngày hiệu lực 24/01/2022
Trích yếu nội dung v.v tổ chức trồng cây Xuân Nhâm Dần và trồng cây năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm KH_15_UBND_BC.pdf