Sao lục Công văn số 8889-CV/TWĐTN-BTC của BCH Trung ương Đoàn v/v hướng dẫn thực hiện bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm
Số ký hiệu văn bản 205-BS/HU
Ngày ban hành 26/01/2022
Ngày hiệu lực 26/01/2022
Trích yếu nội dung Sao lục Công văn số 8889-CV/TWĐTN-BTC của BCH Trung ương Đoàn v/v hướng dẫn thực hiện bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm
Hình thức văn bản Sao lục huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm BS205.signed.pdf