image banner
Loại văn bản
v.v quản lý, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 227/HD-SYT
Ngày ban hành 17/02/2022
Ngày hiệu lực 17/02/2022
Trích yếu nội dung v.v quản lý, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Văn bản của Sở, ngành
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm HD_227_SYT.pdf
PL1_HD_Word.pdf
QĐ_261_BYT.pdf