image banner
Loại văn bản
V/v quy định tạm thời giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc quản lý của tỉnh Nam Định theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT của Bộ Y tế
Số ký hiệu văn bản 65/UBND-VP6
Ngày ban hành 23/02/2022
Ngày hiệu lực 23/02/2022
Trích yếu nội dung V/v quy định tạm thời giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc quản lý của tỉnh Nam Định theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT của Bộ Y tế
Hình thức văn bản Công văn của UBND tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm CV_65_VP6.pdf
PL_CV_65.pdf

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner