image banner
Loại văn bản
V/v quy định tạm thời giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc quản lý của tỉnh Nam Định theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT của Bộ Y tế
Số ký hiệu văn bản 65/UBND-VP6
Ngày ban hành 23/02/2022
Ngày hiệu lực 23/02/2022
Trích yếu nội dung V/v quy định tạm thời giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc quản lý của tỉnh Nam Định theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT của Bộ Y tế
Hình thức văn bản Công văn của UBND tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm CV_65_VP6.pdf
PL_CV_65.pdf