v.v kiện toàn Tổ công tác xử lý những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo Hướng dẫn số 42/STNMT-TTra ngày 09/01/2013, và Hướng dẫn số 1456/HD-STNMTngày 01/7/2015 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 634/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2022
Ngày hiệu lực 02/03/2022
Trích yếu nội dung v.v kiện toàn Tổ công tác xử lý những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo Hướng dẫn số 42/STNMT-TTra ngày 09/01/2013, và Hướng dẫn số 1456/HD-STNMTngày 01/7/2015 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm QĐ_634_UBND.pdf