image banner
Loại văn bản
v.v báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp
Số ký hiệu văn bản 150/UBND-TTr
Ngày ban hành 09/03/2022
Ngày hiệu lực 09/03/2022
Trích yếu nội dung v.v báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm CV_150_TTr.pdf
Phụ lục kèm theo.pdf