v.v Kiểm tra công tác CCHC nhà nước và công vụ,việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn năm 2022
Số ký hiệu văn bản 39/KH-UBND
Ngày ban hành 05/04/2022
Ngày hiệu lực 05/04/2022
Trích yếu nội dung v.v Kiểm tra công tác CCHC nhà nước và công vụ,việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Lĩnh vực Nội Vụ
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm KH_39_UBND.pdf
Danh mục các cuộc kiểm tra.pdf