image banner
Loại văn bản
của UBND tỉnh v.v tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 103/TB-UBND
Ngày ban hành 06/04/2022
Ngày hiệu lực 06/04/2022
Trích yếu nội dung của UBND tỉnh v.v tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Thông báo của UBND tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giáo Dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB_103_UBND_tinh.pdf