image banner
Loại văn bản
Các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Số ký hiệu văn bản VB
Ngày ban hành 08/04/2022
Ngày hiệu lực 08/04/2022
Trích yếu nội dung Các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Hình thức văn bản Khác
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Các QĐ giao án phận đê_0001.pdf
Phe duyet KH PCTT 2022_0001.pdf
Phương án bảo vệ trọng điểm cống kẹo_0001.pdf
Phương án hộ đê_0001.pdf
QD_1040_UBND_0001.pdf
QD_giao chi tieu huy dong nhan luc vat luc_0001.pdf
TB_64_BCH.pdf