v/v Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023
Số ký hiệu văn bản 1074/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Trích yếu nội dung v/v Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm QĐ_1074_UBND.pdf