image banner
Loại văn bản
v/v Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023
Số ký hiệu văn bản 1074/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Trích yếu nội dung v/v Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giáo Dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm QĐ_1074_UBND.pdf