v/v triển khai các chương trình cho vay ưu đãi qua NHCSXH theo Nghị quyết số11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH
Số ký hiệu văn bản 204/UBND-NHCS
Ngày ban hành 18/04/2022
Ngày hiệu lực 18/04/2022
Trích yếu nội dung v/v triển khai các chương trình cho vay ưu đãi qua NHCSXH theo Nghị quyết số11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Ngân hàng
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm CV_204_NHCS.pdf