image banner
Loại văn bản
v/v bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 11/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/04/2022
Ngày hiệu lực 28/04/2022
Trích yếu nội dung v/v bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Người ký duyệt Hà Lan Anh
Tài liệu đính kèm QĐ_11_2022_UBND_tinh.pdf