về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày ngày 29/4/2022 về đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06
Số ký hiệu văn bản 124/TB-UBND
Ngày ban hành 29/04/2022
Ngày hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày ngày 29/4/2022 về đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06
Hình thức văn bản Thông báo của UBND tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB_124_UBND_tinh.pdf