V/v cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức làm công tác thống kê cấp xã năm 2022
Số ký hiệu văn bản 241/UBND-NV
Ngày ban hành 09/05/2022
Ngày hiệu lực 09/05/2022
Trích yếu nội dung V/v cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức làm công tác thống kê cấp xã năm 2022
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Nội Vụ
Người ký duyệt Đỗ Văn Minh
Tài liệu đính kèm Cv_241_NV.pdf