V/v thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải làm đẹp cảnh quan môi trường kênh sông gắn với hành lang bảo về công trình thủy lợi"
Số ký hiệu văn bản 52/QĐ-BKTXH
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực 10/05/2022
Trích yếu nội dung V/v thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải làm đẹp cảnh quan môi trường kênh sông gắn với hành lang bảo về công trình thủy lợi"
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD_52_BKTXH.pdf
De cuong kem QD 52.pdf