v/v thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề "Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2020,2021"
Số ký hiệu văn bản 51/QĐ-BPC
Ngày ban hành 09/05/2022
Ngày hiệu lực 09/05/2022
Trích yếu nội dung v/v thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề "Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2020,2021"
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QUYẾT ĐỊNH.pdf
ĐỀ CƯƠNG.pdf