Quyết định thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Xuân Trường giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 153-QĐ/HU
Ngày ban hành 12/04/2022
Ngày hiệu lực 12/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Xuân Trường giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản quyết định của huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm QĐ153.signed-451070.pdf