image banner
Loại văn bản
v/v phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật,kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế-xã hội, quốc phòng -an ninh
Số ký hiệu văn bản 75/KH-BCĐ
Ngày ban hành 16/05/2022
Ngày hiệu lực 16/05/2022
Trích yếu nội dung v/v phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật,kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế-xã hội, quốc phòng -an ninh
Hình thức văn bản Văn bản của Ban chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Hội đồng
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ban chỉ đạo
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm KH_75_BCĐ.pdf