v/v xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ của các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể (Văn kiện khối B)
Số ký hiệu văn bản 580-CV/HU
Ngày ban hành 26/05/2022
Ngày hiệu lực 26/05/2022
Trích yếu nội dung v/v xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ của các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể (Văn kiện khối B)
Hình thức văn bản Công văn của Huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm CV580.signed.pdf