image banner
Loại văn bản
Kế hoạch của BTV Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 43-KH/HU
Ngày ban hành 27/05/2022
Ngày hiệu lực 27/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch của BTV Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phạm Minh Tuấn
Tài liệu đính kèm KH43.signed.pdf