image banner
Loại văn bản
Tổng số: 5516
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/TB-HĐND 07/06/2023 vvề Kết quả kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 16
Tải về
390-BS/HU 08/06/2023 Sao lục Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029
Lượt xem: 15
Tải về
389-BS/HU 08/06/2023 Sao lục Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 7
Tải về
388-BS/HU 08/06/2023 Sao lục Thông báo số 767-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy sau khi kiểm tra các công trình đê điều, công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương năm 2023
Lượt xem: 13
Tải về
361/UBND-NN 07/06/2023 v/v tăng cường thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng đốt rơm rạ và xả thải xuống kênh, sông
Lượt xem: 10
Tải về
14-CT/HU 07/06/2023 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về xây dựng, triển khai mô hình "Quản lý, giáo dục thanh, thiếu nên hư có biểu hiện, quy cơ vi phạm pháp luật"
Lượt xem: 18
Tải về
3359/QĐ-UBND 06/06/2023 v/v bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện
Lượt xem: 12
Tải về
120/TB-UBND 05/06/2023 v/v công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 12
Tải về
350/UBND-KTHT 02/06/2023 v/v bảo vệ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện
Lượt xem: 17
Tải về
353/UBND-KTHT 05/06/2023 v/v xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để phơi thóc lúa, rơm rạ; đưa máy móc phục vụ nông nghiệp lưu thông trên đường giao thông
Lượt xem: 17
Tải về
12345678910...

 

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

image banner