Tổng số: 4935
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
277/UBND-NN 27/05/2022 v/v tập trung bảo vệ lúa xuân cuối vụ và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa 2022
Lượt xem: 7
Tải về
43-KH/HU 27/05/2022 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Lượt xem: 11
Tải về
968/QĐ-UBND 25/05/2022 v/v Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xét duyệt, công nhận các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Lượt xem: 11
Tải về
247-BS/HU 26/05/2022 Sao lục Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở
Lượt xem: 19
Tải về
580-CV/HU 26/05/2022 v/v xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ của các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể (Văn kiện khối B)
Lượt xem: 19
Tải về
56/KH-UBND 19/05/2022 v/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 5
Tải về
913/QĐ-UBND 16/03/2022 V/v thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân, các cơ sở thẩm mỹ, phun săm, các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn huyện năm 2022
Lượt xem: 29
Tải về
265/UBND-TP 20/05/2022 v/v tổng kết 15 năm thực hiện mô hình "Tự quản., tự phòng, tự bảo vệ"giai đoạn 2007-2022
Lượt xem: 27
Tải về
578-CV/HU 23/05/2022 Công văn của BTV Huyện ủy V/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ
Lượt xem: 36
Tải về
20/TB-BPC 19/05/2022 về lịch giám sát chuyên đề "Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2020, 2021"
Lượt xem: 46
Tải về
12345678910...