Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

    Sáng ngày 27/8/2021, BTV Huyện ủy Xuân Trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến với 22 điểm cầu gồm Nhà văn hóa trung tâm huyện, Nhà khách UBND huyện và các xã, thị trấn. Đồng chí Bùi Văn Hảo, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị, dự hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Hóa – Báo cáo viên Trung ương giới, Phó trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Ngọc Cường – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện, Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó bí thư các Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, trường THPT trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo, cán bộ đảng viên các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện qua các thời kỳ nghỉ hưu đang sinh hoạt trên địa bàn; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, cán bộ công chức, Bí thư chi bộ thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn.

Đ/c Vũ Ngọc Hóa - Báo cáo viên Trung ương, Phó trưởng phòng Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
truyền đạt nội dung các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh

    Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Vũ Ngọc Hóa – Báo cáo viên Trung ương, Phó trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu những nội dung cơ bản của 5 Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Xây dựng, phát triển vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 08-NQ/TU về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

    Các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định ngày càng phát triển.

    Đồng chí Phạm Ngọc Hải - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện triển khai Kế hoạch quán triệt triển khai học tập các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 của BTV Huyện ủy. 

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

    Phát biểu tại kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương tinh thần học tập Nghị quyết nghiêm túc, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời nhấn mạnh: các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.  Đây là những Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của tỉnh; đề cập đến những vấn đề lớn và mới, vừa cơ bản, lâu dài, tác động trực tiếp đến các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của mỗi địa phương. Để các Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tỉnh sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu ngay sau Hội nghị học tập quán triệt này, căn cứ vào Kế hoạch của BTV Huyện uỷ về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh gắn với triển khai các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH đảng bộ Huyện tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, phấn đấu toàn huyện hoàn thành trong tháng 9/2021. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức việc quán triệt, học tập phải đảm bảo nghiêm túc, khoa học, gắn với phòng chống dịch Covid-19. Có Kế hoạch tuyên truyền sâu rộng các nội dung cốt lõi của các Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân đồng thuận, ủng hộ, giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện cụ thể, có tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đạt chất lượng và hiệu quả cao. Chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền các cấp phải là nhân tố tích cực góp phần cùng cả Hệ thống chính trị của huyện tổ chức thực hiện. Phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, đơn vị; nỗ lực phấn đấu góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của huyện năm 2021. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

    Tại Hội nghị, Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ lúa Mùa; phòng trừ các đối tượng sâu bệnh, dịch hại trên lúa và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Thực hiện nghiêm công tác thường trực phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão, không để đột xuất, bất ngờ. Tiếp tục tập trung cao công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tăng cường công tác QLNN về đất đai, môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm; đẩy nhanh tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất sau DĐĐT. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 tại các xã, thị trấn, tạo nguồn lực đầu tư cho phát triển. Tổng hợp, xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 báo cáo tỉnh theo quy định. Đẩy mạnh công tác GPMB thi công các công trình, dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH và chỉ tiêu thu Ngân sách nhà nước 9 tháng và cả năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo tích cực, quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ người từ vùng có dịch, nơi thực hiện giãn cách xã hội về địa phương; quản lý, vận hành tốt các chốt kiểm soát dịch; phát huy tốt vai trò của Tổ covid cộng đồng, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Rà soát các đối tượng để triển khai lộ trình Kế hoạch tiêm phòng Vắc xin và các chính sách hỗ trợ bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Thực hiện có hiệu quả Đề án thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Chính quyền; đẩy mạnh CCHC; nâng cao chỉ số CCHC cấp huyện năm 2021. Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là dịp Quốc khánh 02/9… Thực hiện tốt các nhiệm vụ QP-QSĐP và tích cực chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2022./.

Một số hình ảnh nổi bật
 
 
Công tác học tập Nghị quyết được triển khai nghiêm túc tại điểm cầu các xã, thị trấn
 
Thực hiện: Phóng viên Đỗ Nguyệt - Phúc Luân
Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 951
  • Trong tuần: 21,965
  • Tất cả: 3,307,769