Tổng số: 4461
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
5868/QĐ-UBND 18/10/2021 V/v kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Xuân Trường
Lượt xem: 6
Tải về 0
5870/QĐ-UBND 18/10/2021 v/v bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện
Lượt xem: 14
Tải về 0
640/UBND-VP 18/10/2021 V/v xây dựngdự thảo báo cáo tổng kết năm 2021, nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 11
Tải về 1
86/KH-UBND 18/10/2021 v/v triển khai "Tháng hành động bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" năm 2021
Lượt xem: 6
Tải về 0
641/UBND-VHTT 18/10/2021 V/v đăng ký kết nối, xác thực thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư
Lượt xem: 18
Tải về 0
5872/QĐ-UBND 18/10/2021 v/v kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lýchất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
Lượt xem: 8
Tải về 0
300/TB-BCĐ 18/10/2021 v/v phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ISO huyện
Lượt xem: 11
Tải về 0
631/UBND-NV 15/10/2021 v/v rà soát, tuyển dụng lại công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã
Lượt xem: 107
Tải về 13
635/UBND-YT 15/10/2021 v.v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đính kèm TB số 199/TB-UBND của UBND tỉnh)
Lượt xem: 93
Tải về 11
1026/KH-BCH 15/10/2021 v/v chuẩn bị nội dung phục vụ thanh tra công tác QLNN về quốc phòng
Lượt xem: 51
Tải về 9
12345678910...