Tổng số: 3988
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/KH-PTP 14/05/2021 v/v kiểm tra công tác tư pháp năm 2021 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 26
Tải về 8
222-CV/HU 14/05/2021 V/v tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 21
Tải về 4
108-BS/HU 14/05/2021 Sao lục số 225/VPHĐBCQG-PL V/v hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử
Lượt xem: 7
Tải về 0
106-BS/HU 13/05/2021 Sao lục số 668/HĐBCQG-VPHĐBCQG V/v thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nộp biên bản kết quả bầu cử
Lượt xem: 47
Tải về 2
27/TP 13/05/2021 v/v báo cáo kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính (Đính kèm đề cương và biểu mẫu)
Lượt xem: 31
Tải về 4
107-BS/HU 13/05/2021 Sao lục số 172-TB/TU V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí thư Tỉnh uỷ tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Trực Ninh
Lượt xem: 31
Tải về 2
01/HD-UBBC 13/05/2021 v/v thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 75
Tải về 8
02/TB-VP 11/05/2021 v/v làm CCCD cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
Lượt xem: 60
Tải về 7
101-BS/HU 11/05/2021 Sao lục số 206/VPHĐBCQG V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử
Lượt xem: 56
Tải về 9
103-BS/HU 11/05/2021 Sao lục số 214/VPHĐBCQG-TT V/v rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 53
Tải về 6
12345678910...