Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
53-QĐ/HU 08/09/2021 Quyết định v/v xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2020
Lượt xem: 165
Tải về 26
109-QĐ/HU 01/09/2021 Quyết định của BTV Huyện ủy v/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Nam Định về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện Xuân Trường, giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 158
Tải về 18
97-QĐ/HU 30/07/2021 Quyết định của BTV Huyện ủy v/v ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Lượt xem: 108
Tải về 15
88-QĐ/HU 21/05/2021 V/v thành lập Ban chỉ đạo hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI- năm 2021
Lượt xem: 134
Tải về 13
89-QĐ/HU 21/05/2021 V/v thành lập Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ VI- năm 2021
Lượt xem: 89
Tải về 4
47-QĐ/HU 22/02/2021 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Xuân Trường
Lượt xem: 192
Tải về 23
55-QĐ/HU 19/01/2021 V/v thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện Xuân Trường nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 279
Tải về 53
31-QĐ/HU 18/11/2020 V/v kiện toàn Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ huyện
Lượt xem: 257
Tải về 36
39-QĐ/HU 16/11/2020 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Xuân Trường
Lượt xem: 195
Tải về 6
40-QĐ/HU 16/11/2020 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Xuân Trường
Lượt xem: 187
Tải về 23
12345