Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
88-QĐ/HU 21/05/2021 V/v thành lập Ban chỉ đạo hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI- năm 2021
Lượt xem: 105
Tải về 11
89-QĐ/HU 21/05/2021 V/v thành lập Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ VI- năm 2021
Lượt xem: 57
Tải về 3
47-QĐ/HU 22/02/2021 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Xuân Trường
Lượt xem: 158
Tải về 17
55-QĐ/HU 19/01/2021 V/v thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện Xuân Trường nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 256
Tải về 52
31-QĐ/HU 18/11/2020 V/v kiện toàn Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ huyện
Lượt xem: 235
Tải về 35
39-QĐ/HU 16/11/2020 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Xuân Trường
Lượt xem: 173
Tải về 5
40-QĐ/HU 16/11/2020 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Xuân Trường
Lượt xem: 160
Tải về 20
36-QĐ/HU 12/11/2020 V/v ban hành quy chế tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ và thân nhân cán bộ (có Quy chế kèm theo)
Lượt xem: 212
Tải về 27
25-QĐ/HU 20/10/2020 V/v thành lập Tổ Biên tập Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện về "Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp-thương mại giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo"
Lượt xem: 190
Tải về 14
26-QĐ/HU 20/10/2020 V/v thành lập Tổ Biên tập Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp hướng tới xây dựng chính quyền điện tử"
Lượt xem: 161
Tải về 7
12345