Tổng số: 48
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
67-BC/HU 28/05/2021 V/v kết quả công tác tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2021
Lượt xem: 76
Tải về 12
54-BC/HU 29/04/2021 V/v kết quả công tác tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 năm 2021
Lượt xem: 70
Tải về 19
50-BC/HU 09/04/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quí I, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Lượt xem: 112
Tải về 28
41-BC/HU 26/02/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2021
Lượt xem: 189
Tải về 66
37-BC/HU 01/02/2021 Kết quả công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
Lượt xem: 115
Tải về 37
34-BC/HU 25/01/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 2021
Lượt xem: 124
Tải về 14
18-BC/HU 02/12/2020 V/v kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020
Lượt xem: 200
Tải về 16
13-BC/HU 29/10/2020 Về kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020
Lượt xem: 154
Tải về 14
11-BC/HU 09/10/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
Lượt xem: 274
Tải về 49
04-BC/HU 28/08/2020 Báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020
Lượt xem: 278
Tải về 36
12345