Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
91-BC/HU 31/08/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
Lượt xem: 67
Tải về 26
86-BC/HU 29/07/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
Lượt xem: 136
Tải về 47
67-BC/HU 28/05/2021 V/v kết quả công tác tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2021
Lượt xem: 158
Tải về 27
54-BC/HU 29/04/2021 V/v kết quả công tác tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 năm 2021
Lượt xem: 105
Tải về 21
50-BC/HU 09/04/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quí I, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Lượt xem: 163
Tải về 36
41-BC/HU 26/02/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2021
Lượt xem: 215
Tải về 67
37-BC/HU 01/02/2021 Kết quả công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
Lượt xem: 141
Tải về 38
34-BC/HU 25/01/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 2021
Lượt xem: 172
Tải về 26
18-BC/HU 02/12/2020 V/v kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020
Lượt xem: 248
Tải về 18
13-BC/HU 29/10/2020 Về kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020
Lượt xem: 182
Tải về 15
12345