Tổng số: 57
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
161-BC/HU 29/04/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 154
Tải về
152-BC/HU 28/02/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022
Lượt xem: 203
Tải về
150-BC/HU 28/01/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022
Lượt xem: 152
Tải về
147-BC/HU 17/01/2022 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2022
Lượt xem: 156
Tải về
125-BC/HU 29/10/2021 Báo cáo của BTV Huyện ủy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
Lượt xem: 210
Tải về
97-BC/HU 27/09/2021 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 05 năm (giai đoạn 2016-2020)
Lượt xem: 205
Tải về
98-BC/HU 23/09/2021 Báo cáo số 98-BC/HU kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 288
Tải về
91-BC/HU 31/08/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
Lượt xem: 215
Tải về
86-BC/HU 29/07/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
Lượt xem: 203
Tải về
67-BC/HU 28/05/2021 V/v kết quả công tác tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2021
Lượt xem: 240
Tải về
123456