Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07-CT/HU 11/02/2022 Chỉ thị số 07-CT/HU của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
Lượt xem: 89
Tải về
06-CT/HU 11/02/2022 Chỉ thị số 06-CT/HU của BTV Huyện ủy v/v tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Nghị quyết 17-NQ/TU, Kết luận 43-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 29-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện
Lượt xem: 191
Tải về
05-CT/HU 27/12/2021 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
Lượt xem: 126
Tải về
04-CT/HU 28/09/2021 Chỉ thị về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
Lượt xem: 127
Tải về
03-CT/HU 26/08/2021 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 376
Tải về
02-CT/HU 22/01/2021 về lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 254
Tải về
01-CT/HU 30/10/2020 Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
Lượt xem: 295
Tải về
20-CT/HU 27/12/2019 Chỉ thị của BTV Huyện ủy v/v đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" trên địa bàn huyện
Lượt xem: 366
Tải về
19-CT/HU 19/12/2019 Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ thu gom và xử lý rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường kênh sông gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và lề đường giao thông trên địa bàn huyện
Lượt xem: 298
Tải về
16-CT/HU 10/06/2019 Chỉ thị v/v đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn huyện
Lượt xem: 486
Tải về
12