Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03-CT/HU 26/08/2021 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 276
Tải về 42
02-CT/HU 22/01/2021 về lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 201
Tải về 17
01-CT/HU 30/10/2020 Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
Lượt xem: 225
Tải về 20
20-CT/HU 27/12/2019 Chỉ thị của BTV Huyện ủy v/v đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" trên địa bàn huyện
Lượt xem: 290
Tải về 28
19-CT/HU 19/12/2019 Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ thu gom và xử lý rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường kênh sông gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và lề đường giao thông trên địa bàn huyện
Lượt xem: 238
Tải về 21
16-CT/HU 10/06/2019 Chỉ thị v/v đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn huyện
Lượt xem: 440
Tải về 68
15-CT/HU 23/05/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Đề án lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019-2020
Lượt xem: 319
Tải về 10
11-CT/HU 08/11/2017 Chỉ thị của BTV Huyện ủy v/v tăng cường lãnh đạo công tác giải tỏa hành lang ATGT, công trình thủy lợi, đê điều và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện
Lượt xem: 399
Tải về 23
10-CT/HU 07/11/2017 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018
Lượt xem: 379
Tải về 46
09-CT/HU 28/08/2017 Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 28/8/2017 của Ban thường vụ huyện ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện
Lượt xem: 560
Tải về 13
12