Tổng số: 87
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
330-CV/HU 09/09/2021 Công văn về việc tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, sap nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 154
Tải về 44
154-BS/HU 01/09/2021 Sao lục Công văn số 305-CV/TU của BTV Tỉnh ủy Nam Định v/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 110
Tải về 9
329-CV/HU 01/09/2021 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 82
Tải về 25
324-CV/HU 31/08/2021 V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động treo cờ trên địa bàn huyện
Lượt xem: 27
Tải về 1
311-CV/HU 18/08/2021 V/v tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 150
Tải về 27
302-CV/HU 05/08/2021 V/v thực hiện nghiệm Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo, hội họp
Lượt xem: 161
Tải về 9
299-CV/HU 02/08/2021 V/v chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp lễ Quan thầy Giáo phận Bùi Chu 8/8 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 116
Tải về 18
288-CV/HU 16/07/2021 Công văn của BTV Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 115
Tải về 21
254-CV/HU 16/06/2021 v/v tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021
Lượt xem: 78
Tải về 3
247-CV/HU 07/06/2021 V/v sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị (có đề cương và phụ lục kèm theo)
Lượt xem: 154
Tải về 16
123456789