Tổng số: 79
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
254-CV/HU 16/06/2021 v/v tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021
Lượt xem: 44
Tải về 3
247-CV/HU 07/06/2021 V/v sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị (có đề cương và phụ lục kèm theo)
Lượt xem: 92
Tải về 13
232-CV/HU 27/05/2021 V/v kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND-UBND huyện và các xã, thị trấn (báo cáo về Thường trực Huyện uỷ trước ngày 03/6/2021, có biểu mẫu kèm theo)
Lượt xem: 130
Tải về 25
230-CV/HU 25/05/2021 V/v chỉ đạo hoàn thành dự thảo các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện (gửi về VPHU trước ngày 28/5/2021)
Lượt xem: 59
Tải về 5
228-CV/HU 18/05/2021 V/v sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII (có đề cương và biểu mẫu kèm theo) (CV có sửa đổi, bổ sung)
Lượt xem: 72
Tải về 9
222-CV/HU 14/05/2021 V/v tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 107
Tải về 12
213-CV/HU 29/04/2021 V/v hướng dẫn Đại lễ Phật đản năm 2021 (Phật lịch 2565)
Lượt xem: 55
Tải về 9
212-CV/HU 27/04/2021 V/v tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 86
Tải về 12
174-CV/HU 11/03/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ (có mẫu báo cáo kèm theo)
Lượt xem: 140
Tải về 20
20-CV/VPHU 08/03/2021 V/v tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử trên trục liên thông và thực hiện chế độ thông tin báo cáo
Lượt xem: 92
Tải về 10
12345678